Четки за пътно почистващи машини

Средни четки

Средните четки могат да се различават в зависимост от модела на пътно почистващата машина.

Странични четки

Този тип четки са разположени странично на пътно почистващите машини. Те измитат и предават мръсотията на средните четки под машината. В зависимост от модела на машината, могат да бъдат с различна форма и различен диаметър на ядрото.

Челни четки

Този тип четки са разположени в предната част на пътно почистващите машини. При малогабаритните почистващи машини заемат мястото на страничните четки. Използват се за леко измитане или измиване.

Приложение на четките

* Четките за пътно почистване не могат да се разглеждат самостоятелно. Защото машините, които ги използват са пряко свързани и взаимодействат с тях. Полезният живот на хидравличните мотори и окачването, носещи четките, е пряко свързан със скоростта на движение и техниката на управление на пътно почистващата машина и теглото на четките.

* Хидравличният механизъм за задвижване на четките на пътно почистващата машина не може да издържа на безкрайно тегло. Животът на хидравличния механизъм се скъсява, ако се използват четки с надвишено допустимо тегло. Ако теглото на четката е над оптимално допустимото, то ще бъде причина за бързо износване на частите на машината. А когато теглото на четката е под оптимално допустимото, то ще бъде причина за скъсяване на полезния живот на четката.

* Дема предлага четки с оптимално тегло, предвидено за пътно почистващите машини, по този начин осигурява максимална употреба на четките и машините.