Четки за под врати

Използването на алуминиеви четки осигурява както защита от шум, прах, насекоми и други подобни нежелани фактори, така и предпазва от загуба на топлина отвътре – навън. Те се предлагат с профил държачи – H, T, F профили и пластмасови държачи. Четките се произвеждат стандартно с дължина 1 м и 90 см.